EURUS
  

Hava temizleme

HAVA TEMİZLEME

Hava temizleme, özellikle son yıllarda artan çevre bilinci ve iş sağlığı güvenliği kriterleri çerçevesinde çoğu irili ufaklı işletme açısından gündemde olan bir konudur.

 AES, ana sanayi ve yan sanayide her türlü emisyon probleminin çözümü için gereken endüstriyel hava temizleme sistemlerinin projelendirmesi, üretimi ve kurulumu konularında 1992’den bu yana etkin olarak çalışmaktadır.

AES endüstriyel hava temizleme sistemleri konusunda temel olarak iki alanda hizmet vermektedir:

 • Fabrikalarda/üretim tesislerinde prosese özel sağlanan çözümler ile, kirlilik oluşturan emisyonların filtre edilerek mümkünse iç ortama geri döndürülmesi,
 • Endüstriyel mutfaklarda pişirme gruplarının oluşturduğu yağ dumanı ve kokunun filtre edilerek dış ortama tahliye edilmesi.

Hava temizleme konusunda çözümler prosesten prosese değişiklik gösterdiğinden, öncelikle problem kaynağı olan emisyonun yapısının ve yayılma şeklinin çok detaylı şekilde incelenmesi, uygun filtre sistemi konfigürasyonunun belirlenmesi ve sistemin doğru şekilde projelendirilmesi kritik öneme sahiptir.(Elektrostatik filtre,Davlumbaz filtresi,Sulu filtre,Kartuş Filtre) 

En doğru ve uygun hava temizleme sistemleri çözümleri için AES her zaman hizmetinizdedir.  

 

 

Devamını oku...

Toz Toplama

TOZ TOPLAMA

Toz toplama sistemleri; taşlama, kaynak, kesim işleri, zımpara ve polisaj, karıştırma, dolum, eritme gibi birçok endüstriyel üretim prosesinden ortama yayılan toz ve daha ufak tanecikleri yakalamak için kullanılmaktadır. Bu emisyonlar, uygun bir toz toplama ve filtrasyon sistemi kullanılmaz ise, ürünlerde saflığın bozulmasına ve üretim tesislerinde kirlenmeye yol açar. En önemlisi, toz ve özellikle solunabilir tanecikler, çalışanlarda ciddi hastalıklara neden olduğu için göz ardı edilemeyecek iş sağlığı ve güvenliği sorunları yaratabilirler.

Ürün ve iş kapsamımızda bulunan toz toplama üniteleri söz konusu zararlı tanecikleri filtre etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu sayede çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli ve temiz bir çalışma ortamı yaratılırken, üretim kalitesi ve genel verimlilik de artırılmaktadır.

Yüksek filtre alanı kapasitesi ve kolay bakım özelliği sayesinde düşük işletme maliyeti ile çalışan AES toz toplama üniteleri, birçok uygulamada temizlenen hava ortama döndürüldüğünden, önemli enerji kazançları sağlayarak yatırım maliyetini çok kısa zamanda geri ödeyen çevre dostu ürünlerdir.

Toz toplama sistemleri içerisinde en çok kullanılan üniteler mekanik kartuşlu filtrelerdir. AES, proses esnasında oluşan emisyonun tipine, tanecik boyutuna ve miktarına göre ihtiyaçlarınıza en uygun üniteyi belirleyerek önermektedir.(Elektrostatik filtre,Davlumbaz filtresi,Sulu filtre,Kartuş Filtre)

Toz toplama sistemleri içerisinde yine yaygın şekilde kullanılan torba filtreli üniteler fabrika içi proseslerden çıkan küçük ve büyük partiküllerin ortamdan toplanıp; filtre edilme imkanını sunar. Endüstriyel prosese uygun torba filtreli üniteler geniş ürün yelpazesinden seçilip, AES tarafından tarafınıza önerilir.

Ayrıca, üretim proseslerinde tozun kaynağından doğrudan el aletlerinden ortama yayılmadan emilerek filtre edilmesini sağlayan yüksek vakumlu merkezi toz toplama sistemleri de ihtiyaca göre tarafımızca önerilmektedir.

Devamını oku...

Aktif Karbon

AKTİF KARBON

Aktif karbon filtreler, hava temizleme sistemlerinde ihtiyaç halinde kokunun filtre edilmesi amacıyla elektrostatik filtreden sonra kullanılır.

Aktif karbon filtreler, sis formundaki ve yağ dumanından arındırılmış hava içerisinde kısmen kalan ve duman formuna göre çok daha küçük tanecik boyutlarına sahip koku moleküllerinin tutulmasını sağlar.(Elektrostatik filtre,Davlumbaz filtresi,Sulu filtre,Kartuş Filtre)

Aktif karbon kartuş sayısı ve plaka ölçüleri, etkin tutma verimi için gerekli olan hava temas süresine göre belirlenmektedir.

Kullanım yoğunluğuna ve şartlarına bağlı olarak, zamanla gözenekleri dolan aktif karbon kartuşların belirli periyotlarda değiştirilmeleri gerekir.

Aktif karbon kartuşlar, kokunun en iyi şekilde filtre edilebilmesi için uygun hava temas süresini sağlamak amacıyla 400, 500 ve 600 mm. olmak üzere farklı uzunluklarda üretilmekte olup, hava temizleme sistemlerimizde ek modül olarak kullanılmaktadır.

Koku filtrasyonu konusunda en uygun çözümler için AES her zaman hizmetinizdedir.

Devamını oku...

Havalandırma Sistemleri

HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

Endüstride iş sağlığı ve güvenliği, genel üretim kalitesi, sıcaklık ve nem dengesi, kirleticilerin ortadan kaldırılması ya da seyreltilmesi, ihtiyaca göre negatif ya da pozitif hava dengesi sağlamak gibi amaçlar için havalandırma sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Havalandırma sistemleri, lokal ya da genel olarak uygulanan hava temizleme sistemleri ile birlikte ya da ayrı olarak kullanılabilmektedir.(Elektrostatik filtre,Davlumbaz filtresi,Sulu filtre,Kartuş Filtre) 

Genel havalandırma sistemleri;

 • Doğal çekiş,
 • Ortamdan sadece kirli hava emilerek dış ortama tahliye edilmesi,
 • Ortama sadece taze hava basılması,
 • Havalandırma kanal sistemi ve kanal sisteminin bağlı olduğu santraller ile ortama taze hava basılması ve kirli havanın ortamdan emilerek dış ortama tahliye edilmesi,

Şeklinde genel olarak 4 ana yöntemle uygulanabilmektedir. 

Havalandırma sistemleri için gereken hava debileri; taze hava ihtiyacı, hava çevrim katsayısı ve kirli hava egzoz kriterine göre belirlenmektedir.

Havalandırma sistemlerinin sağladığı temel avantajlar genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • Ortama yayılan emisyon partiküllerinin bir kısmının ortamdan uzaklaştırılması,
 • Az bakım gerektirmesi ve buna bağlı olarak düşük işletme maliyeti,

Ancak;

 • Lokal emiş olmamasından dolayı kaynağından çıkan emisyona anında müdahale edilemediğinden, emisyonun etkin şekilde yakalanamaması,
 • Toz, metal dumanları gibi partiküller için etkili olmaması,
 • Yüksek miktarda ısıtılmış taze hava gerektirmesi (enerji sarfiyatı),
 • Lokal emiş sistemlerine göre daha yüksek motor gücü gerektirmesi (elektrik sarfiyatı)

gibi dezavantajları sebebiyle Havalandırma Sistemlerinin lokal emiş ve hava temizleme sistemleri ile birlikte ve destekleyici araç olarak kullanımı daha uygundur.

 Tesis ihtiyaçlarına en uygun havalandırma sistemleri için AES her zaman hizmetinizdedir. 

Devamını oku...

ÇERKEŞLİ OSB MAH. İMES 8. CAD.
İMES OSB SİT.FABRİKA APT. NO:6
41455 DİLOVASI - KOCAELİ

+90 262 502 17 30(Pbx)
+90 262 502 18 66(Fax)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.